Šāmpēteris

Šampēteris – rajons pilsētas rietumdaļā, kas veidojies uz kādreizējās Šampētera muižas zemes. Vēsturiski senākie pierādījumi par apdzīvotību šajā rajonā ir meklējami aptuveni pirms 4 000 gadiem, par ko liecina arhioloģiskie izrakumi – auklas, keramikas atstātie atradumi. Šampēterī kaujas cirvis, bet Zasulaukā krama bultas gals. Šampētera muižas vārda izcelsmē meklējams apkaimes nosaukums, ko tai piešķīra muižas galva jeb īpašnieks Oto Hermanis fon Fītinghofs. Viņa piederībā nonākusī muiža 17. gadsimta otrajā pusē zināma ar citu nosaukumu, proti, kā Prestinga, bet 17. un 18. gadsimta mijā- Ludekdorfa, tika nodēvēta par Šampēteri, atvasinot vārdu no franču valodas. Shampe latviski nozīmē „lauku”.

Nav noslēpums, ka 19. gadsimta beigās Šampēterī bija izveidojies nozīmīgs rūpniecības rajons, kas vēl šodien turpina tradīcijas, tiesa gan citu uzņēmumu veidolā. Mūsdienās pašreizējās tekstila rūpnīcas Rimako un Tirdzniecības tehnikas teritorijā 19. un 20. gs. mijā atradās māksliniecisko papīru ražotnes fabrika, nedaudz tālāk – ķīmiskā rūpnīca Pihlau, bet Zasulauka Vilnas manufaktūras vietā – katlu māja Ligija teks. Jāpiebilst, ka pilsētas nomales pieticīgie mājokļi, kā arī intensīvais rūpniecības centru izvietojums veicināja strādnieku kustības aktivizēšanos Pārdaugavā. Līdz pat mūsdienām Šampēterī ir vērojams, ka vairāk kā pusi teritorijas aizņem industriālie rajoni, bet pārējo teritoriju nelielas, pārsvarā no koka celtas, dažkārt vēlāk apmestas dzīvojamās mājiņas ar nelielu dārza vai pagalma teritoriju, kuras īpaši neatšķiras viena no otras ne ar izbūves stilu, ne ar teritorijas platības izmēriem.

Pieņemts, ka Kāpas atsegums Volguntes un Candera ielas krustojumā uzskatāmi parāda kādreizējās teritorijas veidolu, kas šo rajonu padarīja lauksaimniecībā grūti izmantojamu un neapdzīvotu, jo neraisīja tieksmi pēc tā nepieciešamības. Vairākos no apkaimes ielu segumiem ir saglabājies bruģis, kas tiek uzskatīts par kultūrvēsturisku un daļēji aizsargājamu objektu: Zalves (posmā no Zasulauka līdz Irlavas ielai), Smārdes un Šampētera (sākums), kas liecina par 19. gs. ceļu veidošanas principiem. Par apkaimes romantisma noskaņas izraisītājiem un cēloņiem uzskatāmas ielas, kuras ieskauj vairāk vai mazāk senas koku alejas, piemēram, Šampētera un Candera ielas sākumā un Smārdes ielā. Rajons uzskatāms par pielāgotu privātmāju nākotnes turpmākajai apbūvei.sampeteris.lv domain is for sale
Any questions? Please contact Artem